วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมไทย วรรณกรรมพื้นบ้าน เรื่องเล่านวนิยายจากทั่วโลก

บอกเล่าเรื่องราว วรรณกรรมไทย วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมพื้นบ้าน และวรรณกรรมปัจจุบัน นวนิยายจากนักเขียนชื่อดังทั่วโลก

หนังสือเรื่องหัวใจห้องที่ห้า

บทกวีหัวใจห้องที่ห้าผลงานของอังคาร จันทาทิพย์ คว้ารางวัลซีไรท์ ประจำปี 2556 เป็นการเขียนแบบร่วมสมัย ที่มีความโดดเด่น ทางภาษา และมีลีลาการนำเสนอเรื่องที่ดี ตลอดจนเนื้อหาในหนังสือนั้นมีความเข็มข้นโดยแสดงออกถึงสังคมและวิถีของมนุษย์ได้อย่างน่าสนใจมีชั้นเชิง และด้วยการใช้คำจังหวะน้ำเสียงอีกทั้งจิตนาการมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยการนำสิ่งที่เรานั้นคุ้นเคยมาปรับเปลี่ยนใหม่หมดจึงได้รับความแตกต่างละสดใหม่ของการเล่าเรื่อง สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ที่มีรากฐานมาอย่างยาวนาน และยังค้างประเด็นคำถามที่ย้อนแย้งทำให้ผู้อ่านนั้นได้ขบคิดประหนึ่งการเดินทางของมนุษย์ที่ยังอีกยาวไกลและไม่จบสิ้นง่ายๆ โดยงานเขียนของเค้านั้นเน้นย้ำที่ผู้คนที่ไร้บ้าน คนผลัดถิ่น คนกลุ่มน้อย แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในอดีตและปัจจุบันผ่านการเชื่อมโยงการเล่าเรื่อง เปรียบเสมือนการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็นสองภาคคือ หัวใจห้องที่ห้า และนิทานเดินทาง สำหรับอังคาร จันทาทิพย์ ถือเป็นกวีภาคอีสานคนที่สาม ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ต่อจาก คำพูน บุญทวี และ ไพวรินทร์ ขาวงาม ผลงานของงานชิ้นนี้ยังได้รับรางวัลการการันตีที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน อ.สกุล บุณยทัต ได้เขียนวิจารณ์ เกี่ยวกับหนังสือหัวใจห้องที่ 5 เอาไว้อย่างน่าสนใจและยังส่วนให้คบคิดเป็นอย่างยิ่ง โดยการที่ได้รับรับรางวัลนี้เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะไม่ได้ว่าใครที่เขียนหนังสือก็จะได้รับหนังสือเรื่องนี้ได้ง่ายๆ ต้องเป็นผลงานชิ้นยอดจริงๆถึงจะได้รับรางวัลนี้

Comments are closed.